განათლება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი (2012-2016)წ. - ბაკალავრის ხარისხი.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - ფაკულტეტი პედიატრიული რეაბილიტაცია (2020-დღემდე)წ. - მაგისტრის ხარისხი.

პროფესიული გადამზადების ცენტრი "სპექტრი" - ლაბორანტი (2010)წ.

კარიერა

შტუტგარდის რეაბილიტაციის სახლი "Raphaelhaus" - შშმ პირების ასისტენტი (2018-2019) ნიუ ჰოსპიტალი - ექიმის ასისტენტი (2016)წ.

ოლიმპიადა "თბილისი 2016" - სამედიცინო განყოფილება პირველადი დახმარების ექიმი (2016)წ.

გლდანის სპორტული კომპლექსი - რეაბილიტაციის თანაშემწე (2016)წ.

ოლიმპიადა "თბილისი 2015" - სამედიცინო განყოფილება პირველადი დახმარების ექიმი(2015)წ.

ღუდუშაურის სახელობის კლინიკა - ექთნის დამხმარე (2014)წ.

2020 წლიდან რეაბილიტაციის ცენტრის "რეჰაბ სფეისი" რეაბილიტოლოგი

ტრენინგები

შტუტგარდის ASB - პირველადი დამხარება (2019)წ.

წითელი ჯვარი - პირველადი დახმარება (2016)წ.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - კომუნიკაციის უნარჩვევები, პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები, პროექტის წერა, ლიდერობა. (2015)წ.

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის I სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე (2013)წ.

საინფორმრაციო ცტექტოლოგიების ცენტრი "მიური" - პერსონალური კომპიუტერი თანამედროვე ოფისში (2009)წ.

Theme Image