ფიზიოთერაპია წამოადგენს მედიცინის დარგს, რომელიც შეისწავლის ფიზიკური ფაქტორების გავლენას ადამიანის ორგანიზმზე და შეიმუშავებს მათი გამოყენების მეთოდებს სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის, პროფილაქტიკისა და რეაბილიტაციისათვის. ფიზიოთერაპიაში შედის სხვადასხვა სახის მკურნალობის მეთოდები, როგორებიცაა: სამკურნალო ვარჯიში, სამკურნალო მასაჟი, ოსტეოპათია, ულტრაბგერითი, ელექტრო, ტეკარ, მაგნიტო, დარტყმით-ტალღოვანი, ლაზერო და სხვა თერაპიები.