ელექტროთაპია წარმატებით გამოიყენება ფიზიოთერაპიასა და რეაბილიტაციაში. ელექტროთეპია ტარდება ელექტრო აპარატით, რომელიც გვაწვდის ელექტრულ იმპულსებს, რის საშუალებითაც ხდება კუნთოვანი და ნერვული სისტემის რეგენერაციული(აღდგენითი პროცესები). ელექტროთერაპია გამოიყენება: კუთოვანი სპაზმების მოსადუნებლად, კუნთის ატროფიის(დასუსტების) დროს, ადგილობრივად სისხლის მიმოქცევის(მიკრო, მაკრო) გაუმჯობესებისთვის, კუნთოვანი სისტემის მოძრაობის დიაპაზონის გაზრდა, სხვადასხვა ოპერაციის შემდგომ პერიოში და ღრმა ვენების თრომბოზის დროს.