სამკურნალო მასაჟი წამოადგენს ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებას ორგანიზმის გაჯსანსაღებისა და ფუნქციის აღდგენისათვის, იგი ზრდის ჟანგბადის და მინერალების მიწოდებას ორგანიზმში, რომელიც შემდგომ გვეხმარება ნივთიერებათა ცვლის დარეგულირებაში. მასაჟი ასვე დიდ როლს თამაშობს ნერვული, კუნთოვანი და სხვა საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის ფუნქციის გაუმჯობესებაში.