სამკურნალო ვარჯიშები წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს რეაბილიტაციაში. იგი მოიცავს ვარჯიშების ისეთ ტიპს, რომლებიც განკუთვნილია შესაბამისი ამა თუ იმ დაავადების სამკურნალოდ. ჩვენი გუნდი ცდილობს შეადგინოს სპეციფიკური, მიზანმიმართული, დახვეწილი ვარჯიშების პროგრამა.ვარჯიშების პროგრამა განკუთვნილია, საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის ფუნქციის გასაუმჯობესებლად და მაქსიმლურად საწყის მდგომარეობაში დასაბრუნებლად.