კინეზიოთერაპია

ტიპი დრო ფასი
სამკურნალო ვარჯიში (მოკლე) 60 - 90 წუთი 25 ლარი
სამკურნალო ვარჯიში (დიდი) 90 - 120 წუთი 30 ლარი
სამკურნალო ვარჯიში (სქოლიოზი) 90 წუთი 30 ლარი

ფიზიოთერაპია

ტიპი დრო ფასი
ელექტრო ფორეზი 15-25 წუთი 25 ლარი
ელექტრო სტიმულაცია 15-25 წუთი 25 ლარი
ულტრაფონოფორეზი 10-15 წუთი 25 ლარი
მაგნიტო თერაპია 15-25 წუთი 20 ლარი
ტეკარ თერაპია 15-30 წუთი 35 ლარი
დარტყმით ტალღოვანი თერაპია 7-10 წუთი 60 ლარი

სამკურნალო მასაჟი და ოსტეოპათია

ტიპი დრო ფასი
სრული მასაჟი(სპორტული) 90 წუთი 90 ლარი
სრული მასაჟი (სარელაქსაციო) 70 წუთი 70 ლარი
ჰიჯამა თერაპია 30 წუთი 70 ლარი
კოჭ-წვივის სახსრის დამუშავება (დიდი) 30 - 40 წუთი 30 ლარი
ქვედა კიდურების მასაჟი (სარელაქსაციო) 35 - 40 წუთი 50 ლარი
ქვედა კიდურების მასაჟი (სპორტული) 40 წუთი 60 ლარი
ჩვილ ბავშვთა მასაჟი და ვარჯიში 20 წუთი 30 ლარი
იდაყვის სახსრის დამუშავება 30 - 40 წუთი 30 ლარი
კოჭ-წვივის სახსრის დამუშავება (მოკლე) 30 წუთი 25 ლარი
სხივ-მაჯის სახსრის დამუშავება 30 წუთი 25 ლარი
მენჯ-ბარძაყის სახსრის დამუშავება 30 წუთი 30 ლარი
მუხლის სახსრის დამუშავება 30 - 40 წუთი 30 ლარი
მხრის სახსრის დამუშავება 30 - 40 წუთი 30 ლარი
ზურგის ან ზედა კიდურების მასაჟი (სპორტული) 40 წუთი 40 ლარი
ზურგის ან ზედა კიდურების მასაჟი(სარელაქსაციო) 30 წუთი 30 ლარი