სამკურნალო ვარჯიში

ტიპი დრო ფასი
სამკურნალო ვარჯიში (მოკლე) 60 - 90 წუთი 25 ლარი
სამკურნალო ვარჯიში (სრული) 90 - 120 წუთი 30 ლარი
ოსტეოპათია 30-45 წუთი 30 ლარი
ვაკუუმ თერაპია 30 წუთი 30 ლარი

ფიზიოთერაპია

ტიპი დრო ფასი
ელექტრო თერაპია 15-25 წუთი 20 ლარი
ულტრაფონოფორეზი 10-15 წუთი 25 ლარი
მაგნიტო თერაპია 15-25 წუთი 20 ლარი
ტეკარ თერაპია 15-30 წუთი 30 ლარი

მასაჟი & სახსრის დამუშავება

ტიპი დრო ფასი
სამკურნალო მასაჟი (სრული) 70 წუთი 60 ლარი
სამკურნალო მასაჟი (ცალკეული) 30 წუთი 30 ლარი
სპორტული მასაჟი (სრული) 90 წუთი 80 ლარი
სპორტული მასაჟი (ცალკეული) 30 წუთი 40 ლარი
ჩვილ ბავშვთა მასაჟი 20 წუთი 25 ლარი
მხრის სახსრის დამუშავება 30 წუთი 30 ლარი
მუხლის სახსრის დამუშავება 30 წუთი 30 ლარი
მენჯ-ბარძაყის სახსრის დამუშავება 30 წუთი 30 ლარი
სხივ-მაჯის სახსრის დამუშავება 30 წუთი 25 ლარი
იდაყვის სახსრის დამუშავება 30 წუთი 25 ლარი
კოჭ-წვივის სახსრის დამუშავება 30 წუთი 30 ლარი